پيش بارگذار بروك

اداره راه حل های ارتباطات، Gurugram هند، یک فضای کاری مدرن و مسوولانه را در تلاش برای ارتقاء خلاقیت، همکاری و گفتگو ایجاد می کند. برنامه ریزی فضایی آن به عنوان یک نتیجه مستقیم از این قصد ظاهر می شود: جایی که قالب فرمت دفتر باز انتخاب شده است که نماد شفافیت است. (منبع: archdaily.com)

بستن
مقایسه
لیست علاقه مندیها 0