پيش بارگذار بروك

ما دو تا از قوی ترین سمینارهای یک روزه را به یک کارگاه تعطیلات آخر هفته اختصاص دادیم. صرف نظر از مشاغل یا نقش های ما در زندگی، همه ما توانایی ذاتی خود را برای بهبود خودمان و حضور شفا برای کسانی که در اطراف ما هستند. بخشی از آزادی بخشی از این آخر هفته از نفس به عنوان یک ابزار برای دسترسی به لحظه استفاده می کند. (منبع: transformationmadeeasy.com)

بستن
مقایسه
لیست علاقه مندیها 0