پيش بارگذار بروك

یک پروژه 365 روزه

درباره پروژه

این یک پروژه تهدیدآمیز است که به همین دلیل است که بسیاری از افراد برای نسخه 52 هفته ای که در بالا ذکر شده اند را دنبال می کنند. مانند یک رابطه که باید وقت زیادی را صرف کنید، پاداش برای این است که اغلب ارزشش را دارد. اصلی پروژه 365 یک پرتره بود که باعث شد تا سخت تر شود. (منبع: digital-photography-school.com).

به اشتراك گذاري
بستن
مقایسه
لیست علاقه مندیها 0